Søk etter by: Kjeller

Ikke vis kameraer som er i ustand

Kjeller
· Flyplass; mot nord
· Flyplass; mot sør
· Flyplass; vindsock