Kjeller - flyplass; vindsock

(Popularitet : 578/1651)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Kjeller Aero Senter.

Kjeller - flyplass; vindsock

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Kjeller Aero Senter. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.