Holene Bru - F220

(Popularitet : 1560/1634)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Statens vegvesen.

Holene Bru - F220

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Statens vegvesen. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.