Longyearbyen - Gruvedalen

(Popularitet : 49/1565)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Svein Nordahl.

Longyearbyen - Gruvedalen

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Svein Nordahl. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.