Hole - Sundvollen

(Popularitet : 937/1650)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Oslo Paragliderklubb.

Hole - Sundvollen
Hang-/paraglider starten i Krokkleiva.

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Oslo Paragliderklubb. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.