Narvik - havna (01)

(Popularitet : 303/1684)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Port of Narvik.

I ustand
Narvik - havna (01)
Kai 1 og 2 og LKAB-anlegget med kai 5 (malmutskipningskaien) og innløpet til havnen i bakgrunnen.
Oppdateres hvert annet minutt hele døgnet.

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Port of Narvik. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.