Leirvik - Torget

(Popularitet : 1132/1684)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Stord kommune.

I ustand
Leirvik - Torget
Biletet er teke frå Stord rådhus på Leirvik.
Leirvik Torg (t.v.) er Stord kommune sin tusenårsplass.
Grunnsteinen ligg i paviljongen i bakgrunnen,
og plassen skal vera ferdig opparbeidd innan 2005.
Gata som går innover i biletet, er Borggata.

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Stord kommune. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.