Mosterhamn - Svendsamyra

(Popularitet : 584/1668)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Bømlo Kommune.

Mosterhamn - Svendsamyra
Mosterhamn - Svendsamyra

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Bømlo Kommune. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.