Verran - Holden

(Popularitet : 1461/1684)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Holden Hytteeierforening.

Verran - Holden
Kameraet viser det mest populære utfartsmålet for nordre del av fosenhalvøya.

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Holden Hytteeierforening. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.