Oslo - havna; Vippetangen

(Popularitet : 2/1659)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Oslo Havn KF.

Oslo - havna; Vippetangen
Dette webkamera viser sentrum og den vestre del av Oslo havn. I forgrunnen Fiskehallen og Skur 39 med Vippetangen og Søndre

Akershuskai lenger bak i bildet.

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Oslo Havn KF. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.