Rosendal - hamn

(Popularitet : 603/1684)

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge. Det drives av Kvinnheringen.

Rosendal - hamn

Dette kameraet hverken eies eller drives av Webkameraer i Norge.Det drives av Kvinnheringen. Om du bruker det, besøk deres hjemmeside og/eller kameraets hjemmeside og støtt de personer som bruker tid og penger på å drive dette kameraet.