Søk etter by: Ålesund

Vis kameraer som er i ustand

Ny-Ålesund
· Ny-Ålesund
Ålesund
· E136
· Flatholmen; holmen
· Flatholmen; nord (1)
· Flatholmen; nord (2)
· Flatholmen; nord; ro-ro
· Flatholmen; vest
· Flatholmen; øst
· Havn; nord; øversikt [S]
· Havna; hurtigbåtterminal
· Havna; nord; Skansekaia
· Hessa/Sula
· Indre havna; gjestebrygge
· Indre havna; Skansekaia
· Skutvika havn; pir
· Skutvika havn; waterfront